Wat zit er in die grote bol?

Op de foto wordt een grote bol vastgehouden door dhr. Crucq en ds. v.d. Linden. Links ziet u de toenmalige burgemeester Swaen. De foto is genomen in 1976  na een ingrijpende restauratie waarvan de kosten tegen de 500.000 gulden bedroegen. Een oorkonde en verdere restauratiegegevens werden opgeborgen in deze bol. (Daarnaast ziet u op de foto nog een korte tekst met de namen uit die tijd).  In de jaren daarvoor werden gegevens van uitgevoerde restauraties in documenten vastgelegd en in het archief opgeborgen. Bij de restauratie van 1936/1937 werden er ook archiefstukken van een restauratie gevonden in een jeneverfles.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://brugkerkaanderijn.nl/?page_id=5431