De oude luidklok

Dit is één van de weinige foto’s van de oude luidklok. Deze werd geschonken door Luurd Ripperda, de zoon van Alida van Schellingwou in 1724. Op de klok stond: “Looft God onze enige toevlucht, gemaakt Jan Albert de Grave, Amsterdam. De klok droeg het wapen van Koudekerk met de namen van vier kerkrentmeesters. Op 23 februari 1943 werd in opdracht van de Duitsers de klok uit de toren gehaald. Hier staat de klok op een opslagplaats te wachten om te worden omgesmolten.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://brugkerkaanderijn.nl/?page_id=3223