De Psalmborden

Links en rechts naast de preekstoel hangen 2 psalm/gezangborden. De twee borden zijn allebei geschonken aan de kerk en zijn vermoedelijk opgehangen nadat de beide koorhekken zijn geplaatst .(1678-1766)

Linker psalm/gezangbord

Rechter psalm/gezangbord

Het linker bord is geschonken door de broers  CH.W.  en A. Butterman en I.C. en P.C. Keth.  Het eenvoudige familiewapen van Butterman links en een familiewapen met 4 velden van Keth rechts. Van W. Butterman weten we dat hij kerkrentmeester was en dat zijn naam ook gegraveerd was in de luidklok ,die in 1944 door de Duitsers uit de kerktoren is gehaald. Het rechter bord is van de familie van Klaveren. Van deze familie is achterin de kerk aan de zuidkant nog een grafsteen te vinden. De stijl van beide borden is classistisch. Ze verbeelden Griekse tempeltjes met Korintisch zuilen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://brugkerkaanderijn.nl/?page_id=1664